Sunday, 20 De January De 2019
C. Cendra, 9 - Puigverd d’Agramunt, Puigverd d'Agramunt - 25318 Phone: Tel. 973391068 Fax: Fax 973392611
ajuntament@puigverdagramunt.ddl.net

What's New


La Junta del Governa de la Diputació de Lleida de 23 d'abril del 2018, d'acord amb el que disposen les Bases Reguladores del Pla Extraordinari d'Inversions Locals de la Diputació de Lleida 2017-2018, ha otorgat una subvenció de 27.000,00 € i un altra de 3 ... + info
Per Decret de Presidència de data 14 de desembre de 2017, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Puigverd d'Agramunt un ajut per un import de 5.440,00 euros per tendre les despeses derivades de les obres de "Millora del servei de cloració del submnistrament d'aig ... + info
Foto Per Decret de Presidència ha estat atorgat a l'Ajuntament de Puigver d'Agramunt un ajut per un import de 25.000,00 € per tal de finaçar les obres de millora d'un magatzem a la parcel.la del dipòsit del subministrament d'aigua les qual importen un total d' ... + info
Foto El passat 13 de maig de 2018, Puigverd d'Agramunt va reunir més de 350 veïns i antics veïns en una trobada per recordar les vivències dels últims 100 anys de la localitat ... + info
Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap